نویسنده = رامشت، محمدحسین
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و بررسی مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه‌ی ابرکوه

دوره 14، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22111/gdij.2016.2465

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش


3. نظریة کیاس در ژئومورفولوژی

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 13-37

10.22111/gdij.2003.3639

محمدحسین رامشت