نویسنده = بریمانی، فرامرز
تعداد مقالات: 3
1. اثرات سیستم‌های آب وهوایی موسمی درکشاورزی بلوچستان

دوره 5، شماره 9، بهار 1386، صفحه 26-38

10.22111/gdij.2007.3673

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی


3. حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم‌آباد زاهدان

دوره 2، شماره 3، بهار 1383، صفحه 121-146

10.22111/gdij.2004.3833

عیسی ابراهیم زاده؛ فرامرز بریمانی؛ یوسف نصیری