نویسنده = تقوایی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی الگوی مدیریت تعارض ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در ابرپروژه‌های شهر مشهد

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 141-158

10.22111/gdij.2016.2926

الناز سرخیلی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی‌اکبر تقوایی