نویسنده = ایزدی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از دیدگاه زنان مطالعه‌ی موردی: منطقه 4 شهراصفهان

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 127-144

10.22111/gdij.2016.2347

ملیحه ایزدی؛ جمال محمدی؛ زهرا طاهری؛ حسنیه شیرخانی