نویسنده = حاجی نژاد، علی
تعداد مقالات: 2
2. بهره‌وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 19-42

10.22111/gdij.2006.3784

علی حاجی نژاد؛ علی عسگری؛ حسین اصغرپور؛ پرویز محمدزاده