نویسنده = ضیایی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اولویّت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 19-34

10.22111/gdij.2017.3028

محمود ضیایی؛ سید مجتبی محمودزاده؛ طاهره شاهی