نویسنده = سلطانی گردفرامرزی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در استان فارس و پهنه‌بندی آن

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 231-244

10.22111/gdij.2017.3370

سهیلا زارع؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ مهدی تازه