نویسنده = بختیاری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشکسالی‌ها با دبی حوضه‌ی آبی قزل‌اوزن

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 79-94

10.22111/gdij.2017.3349

غلامحسن جعفری؛ فاطمه بختیاری؛ مهدی دوستکامیان


2. بررسی هیدرو- ژئونروتیک حوضه آبی قزل ‏اوزن

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 221-242

10.22111/gdij.2016.2930

غلامحسن جعفری؛ فاطمه بختیاری