نویسنده = دوستان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های فشار جو و اقلیم ایران

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 67-92

10.22111/gdij.2016.2923

رضا دوستان؛ بهلول علیجانی