نویسنده = شفیعی، شهاب
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی روابط فضایی بارش‌های فرین غرب ایران

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 169-184

10.22111/gdij.2017.3063

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی