نویسنده = حقی آبی، امیرحمزه
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی فرسایش کناری بخش‌های پیچانرودی رودخانه‌ی کشکان

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 125-138

10.22111/gdij.2015.2102

امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده