نویسنده = پاشازاده، اصغر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در احداث پیاده‌‌راه در شهر اردبیل

دوره 14، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 209-228

10.22111/gdij.2016.2736

محمدحسن یزدانی؛ آناهیتا صدیق؛ اصغر پاشازاده