نویسنده = اسماعیلی، رضا
تعداد مقالات: 3
2. پهنه¬بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه¬ی موردی: شهرستان مه¬ولات

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 145-162

10.22111/gdij.2008.1247

محمود خسروی؛ مجید جبیبی نوخندان؛ رضا اسماعیلی


3. پراکندگی، منشأ، سن و آثار دیرینه اقلیم لُس‌ها در شمال مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 105-118

10.22111/gdij.2003.3644

مهندس لطیف؛ محمدرضا ثروتی؛ رضا اسماعیلی