نویسنده = امامقلی زاده، صمد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی روش‌های متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه‌ی کرخه با روش برنامه‌ریزی بیان ژن

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 121-140

10.22111/gdij.2016.2925

صمد امامقلی‌زاده؛ راضیه کریمی‌دمنه؛ خلیل اژدری


2. پیش‌بینی فرسایش کناری بخش‌های پیچانرودی رودخانه‌ی کشکان

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 125-138

10.22111/gdij.2015.2102

امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده