نویسنده = احمدی پور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دستگاه‌های معرفت‌شناسی با محک روش‌شناسی در برنامه‌ریزی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5173

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ زهرا احمدی پور