نویسنده = عطایی، پوریا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات اجتماعی- اکولوژیکی احداث سدّ فدامی بر توسعه‌ی کشاورزی منطقه

دوره 14، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 91-112

10.22111/gdij.2016.2480

احمد یعقوبی فرانی؛ نسیم ایزدی؛ پوریا عطایی