نویسنده = قدیری معصوم، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 129-133

10.22111/gdij.2007.3664

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ وحید ریاحی