نویسنده = آقائی زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. پتانسیل‌سنجی و رتبه‌ بندی قابلیت تبدیل فضای باز ساختمان‌های اداری به فضای باز عمومی نمونۀ موردی: شهر رشت

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 133-152

10.22111/gdij.2019.4597

اسماعیل آقائی زاده؛ مهرنوش میرابی مقدم؛ ربابه محمدزاده


2. بررسی تحولات و الگوی سلسه مراتب شهری در نظام شهری گیلان

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 127-146

10.22111/gdij.2015.2009

اسماعیل آقائی زاده؛ احمد زنگانه؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو