نویسنده = رفعتی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای فضایی و زمانی سامانه‌های همرفتی با بارش بیش از 10میلی‌متر در جنوب غرب ایران

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 93-106

10.22111/gdij.2015.2007

زهرا حجازی زاده؛ پرویز ضیائیان؛ مصطفی کریمی؛ سمیه رفعتی