نویسنده = دارند، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 49-60

10.22111/gdij.2015.2004

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند