نویسنده = شمس پویا، محمدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم‌آباد

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 17-28

10.22111/gdij.2015.2002

مرتضی توکلی؛ سلیمان میرزاپور؛ محمدکاظم شمس پویا