نویسنده = امیدوار، کمال
تعداد مقالات: 2
1. پیشنهاد روشی جهت برآورد درجه ساعت‌های سرمایش ایران و شبیه‌سازی آن در آینده

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 19-38

10.22111/gdij.2017.3345

کمال امیدوار؛ رضا ا ابراهیمی؛ تیمور علیزاده؛ کاستس مویستریس


2. امکان‌سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 97-116

10.22111/gdij.2014.1557

کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ سودابه دوست‌مرادی