نویسنده = زنگی آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 131-156

10.22111/gdij.2006.3789

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ دیبا زیرک باش