نویسنده = پورعلی حسین، سیده شیما
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی خشکسالی استان آذربایجان شرقی در دوره‌ی 2022-2013 میلادی

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 189-204

10.22111/gdij.2015.1939

سیده شیما پورعلی حسین؛ علیرضا مساح‌بوانی