نویسنده = قرخلو، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی قابلیت‌های گردشگری در فضاهای شهری مطالعه‌ی موردی: شهر ارومیه

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 169-188

10.22111/gdij.2015.1938

یونس قاسمی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی قرخلو؛ کرامت‌اله زیاری