نویسنده = علیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نقش و عملکرد مدیریت شهری در تحقق محلّه‌ی تاریخی پایدار موردپژوهی: بافت تاریخی شهر یزد

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 105-130

10.22111/gdij.2015.2231

محمدحسین سرائی؛ ژیلا سجادی؛ مهدی علیان؛ احسان لشگری