نویسنده = بیات، عباس
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد CVM در ارزش‌گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 41-52

10.22111/gdij.2015.1818

عباس بیات؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمود صبوحی صابونی؛ احمد خانلری ریکنده