نویسنده = رحیم‌زادگان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دقت محصولات گسیل‌مندی سنجنده MODISو ASTER با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 29-40

10.22111/gdij.2015.1817

مهدی بهرامی؛ محمدرضا مباشری؛ مجید رحیم‌زادگان