نویسنده = کارساز، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش‌های سنگین ناحیه‌ی زاگرس جنوبی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 15-28

10.22111/gdij.2015.1816

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سکینه کارساز