نویسنده = فاضل نیا، غریب
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی روستاهای شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 27-38

10.22111/gdij.2013.1320

غریب فاضل نیا؛ الهام افشار عمرانی


2. راهبردهای مناسب برای توسعه¬ی گردشگری دریاچه¬ی زریوار

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 145-170

10.22111/gdij.2010.1113

غریب فاضل نیا؛ صلاح هدایتی