نویسنده = قربانی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری اصول و راهکارها

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 163-180

10.22111/gdij.2008.1248

رسول قربانی؛ سمیه نوشاد