نویسنده = پیشگاهی‌فرد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل مؤثر در بحران‏ زایی و مدیریت مرزهای ایران و پاکستان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 61-80

10.22111/gdij.2014.1709

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مهدی میرزاده کوهشاهی