نویسنده = خادم‌آستانه، علی
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کاتیون‌ها و آنیون‌های خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER مطالعه موردی: کویر دره انجیر – بافق

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 17-30

10.22111/gdij.2014.1705

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ محمدجواد قانعی‌بافقی؛ علی خادم‌آستانه؛ سید زین‌العابدین حسینی