نویسنده = زنگنه‌اسدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی خصوصیات مورفومتری طاقدیس‌ها و کاربرد آن در اکتشاف نفت در زاگرس چین‌خورده

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-16

10.22111/gdij.2014.1704

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه‌اسدی؛ افروز بهروجه