نویسنده = زیاری، کرامت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های توسعه 75 - 1355

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 77-96

10.22111/gdij.2008.1617

کرامت‌اله زیاری؛ اسحاق جلالیان