نویسنده = صداقت کردار، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های پیش‌آگاهی خشکسالی در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 59-76

10.22111/gdij.2008.1616

عبدالله صداقت کردار؛ ابراهیم فتاحی