نویسنده = احمدی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. رفتار آبی رودخانه‌ی اوجان در شبکه‌ی ژئونروتیک

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 63-74

10.22111/gdij.2015.1930

ابوالقاسم امیراحمدی؛ طیبه احمدی