نویسنده = غیور، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مقایسه¬ای روند بارش و خشکسالی حوضه¬ی خزر

دوره 7، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 71-92

10.22111/gdij.2009.1176

مجید منتظری؛ حسنعلی غیور