نویسنده = عطایی، هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. اقلیم و معماری مدارس نوساز شهر اصفهان

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 97-114

10.22111/gdij.2008.1618

تقی طاوسی؛ هوشمند عطایی؛ آزیتا کاظمی