نویسنده = حیدری، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همدیدی کنش‌های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 83-96

10.22111/gdij.2014.1556

محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا؛ بهروز حیدری