نویسنده = دهقانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نقش گسل تراستی سراوان در تشکیل و توسعه‌ی حوضه‌ی آبریز سراوان

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 19-32

10.22111/gdij.2014.1552

علی‌اصغر مریدی فریمانی؛ سعید دهقانی