نویسنده = دربان‌آستانه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید مطالعه‌ی موردی: شهر بانوره

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 199-218

10.22111/gdij.2016.2351

علیرضا دربان‌آستانه؛ منیژه محمودی