نویسنده = سلیقه، محمد
تعداد مقالات: 3
1. اثرات سیستم‌های آب وهوایی موسمی درکشاورزی بلوچستان

دوره 5، شماره 9، بهار 1386، صفحه 26-38

10.22111/gdij.2007.3673

محمد سلیقه؛ فرامرز بریمانی