نویسنده = زنگنه اسدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تکتونیک فعال طاقدیس گلیان با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیکی

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 159-172

10.22111/gdij.2013.1329

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ یوسف غلامی