نویسنده = رضائی نهال، بهار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لرزه‌خیزی و نشانه‌های دال بر فعالیّت‌های آتشفشانی در منطقه‌ی آتشفشانی تفتان

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 131-138

10.22111/gdij.2013.1327

بهار رضائی نهال؛ مهدی زارع؛ منوچهر قرشی؛ رضا نوزعیم