نویسنده = علوی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. نماسازی پویای عرصه‌های طبیعی در بستر وب مورد: بلوک 130- پی بشک

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 85-96

10.22111/gdij.2013.1324

علی اکبر رسولی؛ سید علی علوی؛ سیدبابک میرجعفری؛ فریبا کربلایی