نویسنده = سلیمانی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. اولویّت‌بندی نواحی کنترل فرسایش خاک با استفاده از تکنیک¬های ارزیابی چندمعیاره و GIS

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 93-106

10.22111/gdij.2013.796

جلال زندی؛ کریم سلیمانی؛ حبیب جبیب نژاد روشن