نویسنده = جامعی، جاوید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال‌غرب ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 183-198

10.22111/gdij.2007.3666

مجید زاهدی؛ بهروز ساری صراف؛ جاوید جامعی