نویسنده = ثروتی، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
3. پراکندگی، منشأ، سن و آثار دیرینه اقلیم لُس‌ها در شمال مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 105-118

10.22111/gdij.2003.3644

مهندس لطیف؛ محمدرضا ثروتی؛ رضا اسماعیلی