تبیین نقش آفرینی جغرافیایی - سیاسی مهاجرت در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه


عنوان مقاله [English]

Explaining the Geographical-Political Role of Migration in Iran

نویسنده [English]

  • Ali Valigholizadeh
Department of Geography, University of Maraghe

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1398